Svesni činjenice da se muzika tretira kao proizvod na kontrolisanom tržištu Umetnici čija se Dela nalaze u ovoj Bazi podataka šansu za promociju svoje umetnosti vide u mogućnosti da Dela nude pod uslovima koje samostalno i slobodno odrede, zbog čega su odlučili da ostvarivanje prava na svojim Delima ne povere ni izdavačima ni kolektivnim organizacijama.

Fair Share deli istu viziju zbog čega zajednički i gradimo ovu Bazu.

Izgradnju Baze možete pomoći korišćenjem, “muzičkim dinarom” ili na drugi način.

POVREDA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA TREĆIH LICA: Sve koji smatraju da se određenim Delom povređuje nečije pravo ili interes molimo da nas o tome bez odlaganja obaveste.