Zaštita dela

Pod pojmom “zaštita” dela najščešće se podrazumevaju pogrešne stvari.

Umetnici je smatraju zaštitom od plagiranja dela, a kolektivne organizacije pravom da ugovoraju i naplaćuju korišćenje dela.

Zaštita u najužem smislu podrazumeva zaštitu od povreda autorskog i srodnih prava.

“Zaštita” dela od plagiranja vrši se označavanjem umetnika i vremena nastanka dela. za šta je više nego dovoljno registrovano uploadovati dela na sigurniju  distributivnu platformu.

Deponovanje dela uz taksu, po njegovom stvaranju, ili katalogizovanje pred izdavanje dela je vrhunska “zaštita” bez prenosa ili ustupanja prava.

Posredstvom Fer Šera možete svoja dela deponovati kod Zavoda za intelektualnu svojinu, CIP/ISBN/ISAN/ISRC ili na sličan način katalogizovati, odnosno izdati, pod sopstvenom ili FerŠer etiketom.

 

Fonogram

2. Pravo proizvođača fonograma

2.1. Ustanovljenje prava

Član 123

Za svoj fonogram, proizvođač fonograma ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom.

2.2. Fonogram

Član 124

Fonogram je snimak zvuka, odnosno niza zvukova na nosaču zvuka.

Snimak zvuka je fiksiranje zvukova na nosač sa kojeg se oni mogu slušati, umnožiti ili saopštiti putem nekog uređaja.

Pravo na postojećem fonogramu nije ni na koji način ograničeno ugrađivanjem tog fonograma u videogram.

2.3. Proizvođač fonograma

Član 125

Proizvođač fonograma je fizičko ili pravno lice u čijoj je organizaciji i čijim je sredstvima fonogram načinjen i koji snosi odgovornost za prvo snimanje zvuka, odnosno niza zvukova.

2.4. Sadržina prava

Član 126

Proizvođač fonograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) umnožavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona, i stavljanje u promet tako umnoženih primeraka fonograma;

2) davanje u zakup primeraka fonograma;

3) interaktivno činjenje dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem svog fonograma, u smislu člana 30. ovog zakona.

Član 127

Proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za:

1) emitovanje i reemitovanje fonograma;

2) javno saopštavanje fonograma;

3) javno saopštavanje fonograma koji se emituje.

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana proizvođač fonograma može ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Naknada iz stava 1. ovog […]