Najčešća pitanja

Odnos Fair Share slobodne muzike i Creative Commons licenci

Svi modeli Creative Commons licence su u potpunosti kompatibilne za Bazu slobodne muzike ali Fair Share ne zahteva da Dela slobodne muzike budu CC licencirama već samo zaključenje Ugovora o izgradnji Baze Slobodne Muzike.

Dela licencirana pod CC licencama mogu biti kako u sistemu kolektivnog ostvarivanja prava tako i van njega.

Šta su Creative Commons licence?

Creative Commons licence su modeli (ugovora) slobodnijeg raspolaganja autorskim i srodnim pravima kojim umetnik-nosilac prava detaljnije (od “all rights reserved”) određuje uslove korišćenja svog dela kako bi time omogućio njegovu najoptimalniju promociju i distribuciju.
Njima se ne negira copyright (all rights reserved) već se ova prava dublje razrađuju.

Više o Creative Commons licencama.
O korišćenju Creative Commons licenci.

Video uputstvo o komercijalnom korišćenju dela pod CC licencama.

Kako “zaštititi” delo?

Delo je “zaštićeno” trenutkom nastanka, izražavanjem u određenom obliku, na osnovu zakona, pa nije potrebno delo  dodatno i posebno “zaštititi”. Sve što je potrebno jeste obezbediti dokaz o vremenu nastanka Dela i njegovim stvaraocima. To se jednostavno može učiniti prilikom uploada na internet distributivne platforme označenjem ovih podataka ili na malo komplikovaniji način – katalogizacijom ili skuplji – deponovanjem ili uz eksluzivni prenos (gubitak) prava – poveravanjem kolektivnim organizacijama.

Zašto ne izdavač?

Zato što će zaključiti isti nepovoljan ugovor sa kolektivnom organizacijom u kojem umetnik opet nije ugovorna strana.

A, što da ne!?
Ako plati snimanje i produkciju CD izdanja, digitalnu distribuciju, dva spota, koncertnu promociju i sl.
U kom slučaju bi red bio da mu se prava predaju najmanje kao obezbeđenje za povrat uloženog.

Šta gubim ako nisam član k.o.?

Po Zakonu kolektivna organizacija je dužna da prilikom raspodele ravnopravno tretira svoje članove i one koji to nisu.
Hteli ne hteli, znali ili ne, kolektivna organizacija ubira novac za račun svak0g čiju je muziku naplatila.
Nema potrebe da se njena zakonska obaveza dodatno potvrđuje  ugovorom nepovoljnim po umetnika.
Kolektivna organizacija nije ni izdavač ni distributer, promoter, emiter,.. a traži eksluzivna prava za sebe.

Šta dobijam ako ne zaključim ugovor sa k.o.?

Ništa ne dobijate ali ništa i ne gubite.
Ostaje vam pravo da ugovorate korišćenje svog dela.
Ostajem pravo naplate od svakog ko prihoduje korišćenjem vašeg dela.

Umetnik se ne može odreći prava da zahteva izmenu ugovora kada je prihod koji je druga strana  ostvarila nesrazmerno veći u odnosu na naknadu koju je dala.
Osim kad ugovorom “o zaštiti” poveri kolektivnoj organizaciji da ugovora i naplaćuje korišćenje njegovog dela.
Ovo pravo umetnika međutim uvek deluje i prema kolektivnoj organizaciji.

Razlika između Fer Šer i SOKOJ, OFPS, PI i dr.?

Fair Share d.o.o. nije kolektivna organizacija, ne predstavlja sve muzičare sveta niti naplaćuje njihovu muziku.
Savetujemo umetnike kako da raspolažu svojim autorskim i srodnim pravima.
Evo nekoliko besplatnih saveta –
Prvi: Prava prenosite ili ustupajte samo kada zauzvrat primate istovremenu direktnu korist.
Drugi: Ako ih već ustupate bez koristi unapred ne ustupajte ih na isključiv način.
Treći: U najgorem slučaju ustupite ih svima i besplatno, dobra muzika nema cenu, a ljudi vole besplatne stvari.

Šta radi Fer Šer?

Pre svega – savetuje. Izrađuje ugovore po meri Pravične naknade.
Zastupa. Posreduje.

Gradi Bazu Slobodne muzike kao poslovni primer promovisanja muzike slobodnim raspolaganjem pravima intelektualne svojine.

Zašto ne u kolektivne organizacije?

Zato što:

  1. se ne mora biti njihov član kako bi se “zaštitila” dela
  2. je ugovor o članstvu ekskluzivan toliko da isključuje sva treća lica
  3. isključuje i umetnika iz ostvarivanja prava na njegovim delima
  4. se ne može raskinuti pre 31.12. godine u kojoj je data izjava o raskidu