O nama

“Kad se pukotina u javnom mnenju otvorila, mi smo samo prošli kroz tu pukotinu, i izbili smo u jedno potpuno drugačije okruženje od onoga u kojem smo se kretali do tada.”
Milan Mladenović, TV poster: Evo ovako, RTB 1992

 

Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano i registrovano za proizvodnju baza podataka jula 2010. godine

Zbog interesovanja javnosti, posebno sudova, tužilaštava i inspekcijskih organa Republike Srbije ističemo da se bavimo neposrednim pružanjem usluga umetnicima i korisnicima umetnosti u oblasti upravljanja i raspolaganja autorskim i srodnim pravima ili posreduje u tome.

Fair Share obavlja skoro sve diskografske i delatnosti koje imaju veze sa diskografijom, a posebno u delu odnosa sa poslovnim korisnicima muzike i kolektivnim organizacijama.

Kao primer slobodnog raspolaganja autorskim i srodnim pravima na muzičkim delima kao privatnom svojinom umetnika gradimo Bazu slobodne muzike, a po ugledu na poslovni model Jamendo S.A.  u prodaji čijih usluga posredujemo na teritoriji Srbije. Jamendo je kompanija sa sedištem u Luksemburgu, koja je osnovana i posluje u skladu sa zakonima Luksemburga koji je članica Evropske unije. Domaći Zakon o autorskom i srodnim pravima je harmonizovan sa zakonodavstvom Evropske unije. Jamendo koristi Dela licencirana pod Creative Commons lincencama koje se upotrebljive i za izgradnju naše Baze slobodne muzike.

Cilj nam je da pomognemo pre svega umetnicima – stvaraocima – izvornim nosiocima autorskog i srodnih prava, savetima kako da upravljaju i sačuvaju svoja prava, uslugama upravljanja njihovim pravima bez potrebe da ih ustupe, izdavanjem, distribucijom, promocijom, monetizacijom. Sve usluge pružamo bez obzira da li su umetnici odnosno njihova dela u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava ili van njega.

Sa druge strane, logično, usluge pružamo i korisnicima umetnosti. U tom odnosu nastojimo zadovoljiti potrebe korisnika postizanjem pravične naknade za umetnika uz poštovanje njegove volje i dela.