Fair Share d.o.o.

Matični broj: 20663685
PIB: 106705147
Registracioni broj: BD 77839/2010

Slavka Milićevića 1b
11194 Rušanj, Beograd
PAK 176857, Reon 2

E-mail: office@fairshare.rs

Mobile: +381 (0)60 077 11 19

Fair Share doo Beograd nije u sistemu PDV.

RAČUNI

Dinarski:
265175031000045978 Raiffeisen banka ad Beograd

Devizni:
35265100000010635228 Raiffeisen banka ad Beograd

Instrukcije za devizna EUR / USD plaćanja