Inspirisani copyleft principima, modelima Creative Commons i poslovnim modelom Jamendo S.A. u prodaji čijih usluga posredujemo, zbog izvesnih upravnih i pravosudnih posebnosti Srbije, nudimo sličan model slobodnog raspolaganja delima.

Određena lica i entiteti pokušavaju da prava umetnika ostvare prinudno, bez ovlašćenja i protivno volji umetnika, uskraćujući tako umetnicima mogućnost da dobiju svoj već ostvareni “muzički dinar” ali i pravo da ga samostalno zarade ili im to dozvoljavaju uz birokratske komplikacije ili pod uslovom odricanja od određenih prihoda. Tako im uskraćuju pravo i mogućnost da se izdvoje i skrenu pažnju na sebe i svoja dela.

Zbog toga Fair Share predlaže model slobodne licence koji podrazumeva besplatno ustupanje prava odnosno neostvarivanje prema korisniku Dela onih prava koja se mogu ostvarivati samo na kolektivan način.
A, to su, trenutno, neisključivo srodno interpretatorsko i pravo proizvođača fonograma na naknadu od emitovanja i javnog saopštavanje fonograma.

Iznenađujuće veliki broj privrednika, pre svega ugostitelja, ima potrebu da pri obavljanju poslovne delatnosti koristi muzička i dela drugih umetnosti na troškove čijeg korišćenja mogu da utiču.

Skoro identična situacija je sa radio i televizijskim programima koji su skoro nezamislivi bez muzike ali zbog rigidnog sistema kolektivne “zaštite” sve više ima i takvih.

Fair Share korisnicima nudi pristup bazi podataka koja sadrži muzička i druga umetnička dela čiji nosioci prava im ne potražuju naknadu za njihov javno i poslovno korišćenje.

Pored promovisanja dela javnim korišćenjem slobodne umetnike i njihovu umetnost korisnici mogu da pomognu neposredno ili donacijom za izgradnju Baze slobodne muzike.
Pozvani su da to učine prema svojim mogućnostima i potrebama i u skladu sa sopstvenim osećajem značaja slobodne umetnosti.