RFM RADIO SLOBODNE MUZIKE FAIR SHARE emituje sadržaj BAZE SLOBODNE MUZIKE i druge slobodne sadržaje.

Radi promocije vrednosti slobodnog umetničkog stvaralaštva preporučujemo JAVNO SAOPŠTAVANJE programa našeg radija.

*Javno saopštavanje programa Fair Share radija je SLOBODNO odnosno bez obaveze plaćanja naknada nosiocima prava autorskog odnosno srodnih prava ili  organizacijama za njihovo kolektivno ostvarivanje.

Radio Slobodne Muzike možete pomoći na isti način kao i izgradnju Baze Slobodne Muzike.Slušajte na svom plejeru

Windows Media (.asx)
Winamp & iTunes (.pls)
Universal (.m3u)

U slucaju da Player ne radi – otvorite Fairshare Radio u novom prozoru.

Želite da se i Vaša muzika čuje?
Oslobodite je i dostavite u formatu: 128 Kbps, MP3, stereo, 44.1 KHz, sa ID3 tagovima verzije 2.4