hand-signing-petition-lgNa ovoj stranici objavljujemo ugovore za najtipičnije odnose.

Sadržaj nekih ugovora određuje isključivo Fair Share i oni se zaključuju tako što pristanete na uslove u njima određene. Ovo ne ipak ne znači da ne možete uticati na sadržaj ovakvih ugovora. Naprotiv – zahvalni smo na svakoj dobronamernoj kritici.

Sadržaj ugovora koji  su dati samo kao predlog, ponuda možete slobodno menjati prema svojim potrebama.