Određene pojavne oblike muzike je moguće novčano vrednovati kao što su cene nosača zvuka, ulaznice za koncert, honorari za nastup ili produkciju dela i sl. Odrediva je i cena “muzičkih” prava jer se i njima može trgovati. Sa tim u skladu cene naših usluga se određuju pre svega neposrednim dogovorom, dok neke predlažemo na sledeći način:

Donirajte Fair Share

 

KORIŠĆENJE / DONIRANJE BAZE SLOBODNE MUZIKE

Slobodna muzika nema cenu pa ni korišćenje Baze nema cenu. Registrovani korisnici Baze visinu naknade za korišćenje Baze određuju slobodno i samostalno, u skladu sa svojim mogućnostima i značajem koji slobodna muzika ima za njih. Registrovani korisnici slobodno određuju i period i mesto korišćenja Dela. Korisnicima koji naknade korišćenje Baze ili doniraju njenu izgradnju sa više od 1.000 RSD / 10 EUR mesečno odnosno 10.000 RSD / 100 EUR godišnje ili na neki drugi značaj način izdajemo pisanu Zahvalnicu – Potvrdu.

 

PROIZVODNJA OPTIČKIH DISKOVA

Proizvodnja CD/DVD tiraža 1000 komada sa stadardnom opremom (providna kutija, booklet –  135 gramski kunstruck 4/4 ofset dvolist i poleđina, petobojna ofset štampa na disku, sa celofaniranjem ili vakumiranjem, pakovano u kutije od po 100 komada) –  650 EUR.
Za veće tiraže cena proizvodnje (po disku) je srazmerno manja.
Opremu izdanja različitu od standardne možete sami odabrati.

dvd

“ZAŠTITA” DELA – CIP/ISBN/ISAN/ISRC/.. KATALOGIZACIJA

Kataloško evidentiranje dela/izdanja i/ili dodela kodova – 5,000 dinara

CENE

Navedene cene su okvirna ponuda.
Konačna cena i uslovi pružanja usluga određuju se neposrednim dogovorom.

PDV

Fair Share doo Beograd nije u sistemu PDV.