Izjava kao sastavni deo  Ugovora o izgradnji Baze slobodne muzike  je potrebna u slučaju da sudovi ili drugi državni organi izraze sumnju u pogledu identiteta Umetnika i/ili njegovih Dela odnosno njegove volje da zaključi Ugovor o izgradnji Baze i namere da ga izvršava.

U Izjavi je potrebno da ponovite odnosno posebno naglasite ono što već garantujete u Ugovoru o izgradnji baze.Primer izjave koji je potrebno samo dopuniti odgovorajućim podacima  odštampajte i pošaljite poštom ili skeniranu elektronskom poštom, najbolje istovremeno uz samu slobodnu muziku.
Primer Izjave

Izjavu radi dodatne potvrde verodostojnosti možete overiti u sudu, opštini ili kod javnog beležnika ali nije neophodno.Izjavu možete dati i u obliku video-snimka čije trajanje ne bi trebalo da bude duže od 3 minuta.

Kod izrade video-snimka neophodno je da lice bude vidljivo kako ne bi bilo sumnje u pogledu identiteta i naglas ponoviti, doslovce ili u slobodnoj interpretaciji, garantne izjave iz Ugovora, uz navođenje naziva pojedinačnih Dela ili opštim upućivanjem na sva Dela u Bazi označena vašim imenom.
Primer video izjave