Umetnici često ne raspolažu potrebnim znanjima potrebnim da se valjano staraju o svojim Delima, pravima i interesima zbog čega angažuju stručna lica kada uglavnom zaključuju ugovore kojima svoja prava (ekskluzivno i na više godina) prenose/ustupaju na tzv. pablišere (publisher) – agente koji za % od prihoda ostvaruju njihova prava.

Fair Share predlaže sličan ugovor kojim umetnik ne prenosi/ustupa svoja prava i koji ne mora biti ekskluzivan.

Ugovor o punomoćstvu pokriva sve oblasti korišćenja Dela odnosno njegove snimljene interpretacije: od realizacije (produkcije) ideje preko plasmana do naplate korišćenja, bez prenosa prava i bez obzira da li je u pitanju individualno ili kolektivno ostvarivanje prava.

Obrazac ugovor koji možete preuzeti je ponuda za zaključenje ovog Ugovora čiji tekst možete skratiti, izmeniti, dopuniti ili sasvim drugačije urediti i upodobiti prema Vašoj želji i potrebama.

Ugovor o punomoćstvu