o opštim uslovima korišćenja sajtaNe zloupotrebljavjate sadržaje i informacije date na ovim stranicama.

Smatraće se da ste ove Opšte uslove razumeli ukoliko nastavite sa njihovim korišćenjem.

Uslove korišćenja Fair Share određuje i uređuje samostalno. Svaka dobronamerna kritika ili predlog u tom smislu su dobro došli.

Fair Share nije odgovoran za sadržaje trećih lica koji su označeni kao takvi, a posebno ne u slučaju kad linkovi sa ovih stranica upućuju na njih.

Informacije i mišljenja iznete na ovim stranicama ne predstavljaju nužno i stavove Fair Share doo, proverite ih u neposrednom kontaktu.

Sadržaji, izgled i organizacija ovih strana su promenjivi.

Fair Share nije advokatska kancelarija i ne pruža advokatske usluge ali ih može preporučiti.

Podatke o korisnicima držimo tajnim, osim u slučaju grube povrede ugovora, zakona ili pravila pristojnosti.