Da bi ste postali registrovani korisnik potrebno je da zaključite Ugovor o korišćenju Baze ili donirate Bazu.
Ugovor možete OVDE downloadovati. Popunite ga odgovarajućim podacima, odštampajte i potpišite i oba primerka pošaljite preporučenom poštom na adresu Fair Share ili skeniran pošaljite elektronskom poštom.Vaš primerak ugovora, potpisan i overen, ćete dobiti na zvaničnu ili naznačenu adresu.

Za donacije i naknade veće od 1.000 dinara / 10 eura mesečno i 10.000 dinara / 100 eura godišnje izdajemo pisane Zahvalnice – Potvrde.

Naknada ili donacija se mogu odnositi na celokupan sadržaj Baze ili određena Dela i/ili Umetnike u kojem slučaju je to potrebno i posebno naznačiti.
Sadržaj Baze je promenjiv. Obaveza je Fair Share da korisnika pravovremeno obavesti o promenama. Radi otklanjanja svake sumnje na korisniku je obaveza da vodi računa da li se Dela koja je ranije umnožio iz Baze i dalje nalaze u njoj.

Ugovor sa korisnikom

 

Obaveštenje kolektivnim organizacijama:

Korisnici,  posebno oni koji imaju zaključen ugovor sa kolektivnim organizacijama, a koji ne žele da im kolektivne organizacije ispostavljaju i naplaćuju račune i za korišćenje Dela iz Baze Slobodne Muzike, potrebno je da ih zvanično obaveste o činjenici korišćenja Dela Slobodne Muzike i pozovu ih da to neposredno utvrde i zapisnički konstatuju. To je najbolje učiniti pismeno, pri ćemu valja sačuvati dokaz o predaji preporučene pošiljke pošti i/ili povratnicu.

Obaveštenje kolektivnim organizacijama