Ugostiteljima i ostalima koji muziku javno saopštavaju nudimo mogućnosti korišćenja muzike koja nije u repertoarima kolektivnih organizacija, odnosno muziku umetnika, koji nisu članovu ovih i sličnih organizacija i čije je korišćenje znatno povoljnije od muzike iz repertoara kolektivnih organizacija.

Nudimo i potpuno besplatnu muziku.

Producentima i produkcijama, radio i tv emiterima nudimo muziku za proizvodnju programa.
Marketinškim agencijama muziku za proizvodnju reklama.

Muziku nudimo i izdavačima, proizvođačima i distributerima nosača zvuka i slike, mobilnim i internet distributerima.

Organizatorima svirki i koncerata nudimo izvođenje muzike.

Svima nudimo savetodavne, posredničke, zastupničke i druge usluge bez obzira da li se odnose na “slobodnu” ili muziku sa repertoara kolektivnih organizacija.